《今日春气暖,东风杏花拆。》上一句和下一句_全诗赏析 

今日春气暖,东风杏花拆。

本文出自沈千运的《感怀弟妹(一作汝坟示弟妹)
原文赏析:
今日春气暖,东风杏花拆。筋力久不如,却羡涧中石。
神仙杳难准,中寿稀满百。近世多夭伤,喜见鬓发白。
杖藜竹树间,宛宛旧行迹。岂知林园主,却是林园客。
兄弟可存半,空为亡者惜。冥冥无再期,哀哀望松柏。
骨肉能几人,年大自疏隔。性情谁免此,与我不相易。
唯念得尔辈,时看慰朝夕。平生兹已矣,此外尽非适。
拼音解读
jīn rì chūn qì nuǎn ,dōng fēng xìng huā chāi 。jīn lì jiǔ bú rú ,què xiàn jiàn zhōng shí 。
shén xiān yǎo nán zhǔn ,zhōng shòu xī mǎn bǎi 。jìn shì duō yāo shāng ,xǐ jiàn bìn fā bái 。
zhàng lí zhú shù jiān ,wǎn wǎn jiù háng jì 。qǐ zhī lín yuán zhǔ ,què shì lín yuán kè 。
xiōng dì kě cún bàn ,kōng wéi wáng zhě xī 。míng míng wú zài qī ,āi āi wàng sōng bǎi 。
gǔ ròu néng jǐ rén ,nián dà zì shū gé 。xìng qíng shuí miǎn cǐ ,yǔ wǒ bú xiàng yì 。
wéi niàn dé ěr bèi ,shí kàn wèi cháo xī 。píng shēng zī yǐ yǐ ,cǐ wài jìn fēi shì 。
※ 阅读提示:诗句拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

沈千运 沈千运 沈千运(713—756),吴兴(今浙江湖州)人,后迁居汝北(今河南汝州)。家贫,性行端直。 《元结箧中集序》、《书史会要》载:“工文,善八分”。工旧体诗,其诗反对华词艳语,气格高古,当时士流,皆敬慕之,号为“沈四山人”。…详情

名句类别

沈千运的诗词

名句类型

热门名句

热门成语